Wij leggen de vinger op de hier toepasselijke ‘zere plek’.
Op basis van een aantal scenes; theorie die aansluit bij wat er in de praktijk gebeurd én oefenen in een veilige setting zijn deelnemers na afloop

  • in staat ziekmeldingen vanaf de eerste dag adequaat aan te pakken
  • in staat zelfstandig een goed verzuimgesprek te voeren
  • op de hoogte van relevante wet- en regelgeving

Tijdens deze thema-workshop wordt stilgestaan bij competenties zoals luisteren; probleemanalyse; resultaatgerichtheid; samenwerken en voortgangsbewaking.

Terug naar het begin