“Nu even niet”

In het kader van een thema-avond voor mantelzorgers in Dordrecht hebben wij een theatraal intermezzo ontwikkeld waarbij wij een inkijkje geven in het leven van twee enthousiaste vrijwilligers. Het blijkt dat zij met hun volle agenda’s eigenlijk toch wel overbelast zijn. Een voorstelling met een knipoog naar vrijwilligers, die zeer waardevol zijn voor organisaties of in individuele situaties, maar natuurlijk ook hun eigen grenzen hebben.
Centraal middelpunt in de voorstelling is een ‘sofa’, met een verwijzing naar de vier rollen van de mantelzorger: Samenwerken; Ondersteunen; Faciliteren; Afstemmen.

Medewerkersraadpleging

Tijdens de presentatie van de uitkomsten van een ‘medewerkersraadpleging’ aan management en Raad van Bestuur van een grote zorginstelling hebben wij elementen uit deze raadpleging vertaald naar spiegeltheater. Aansluitend als gespreksleider de dialoog aangegaan en de verbinding gezocht tussen betrokken partijen.

Vrijwilligers onthaald tijdens een ‘diner pensant’ in een zorginstelling voor ouderen met een visuele beperking

Het thema “Uw eigen leven kunnen leiden”  wordt in drie interventies nader uiteengezet: Opgedrongen zorg; Het ontnemen van de eigen regie; Het leiden van een eigen leven en de normen & waarden van de vrijwilliger zelf. Thema’s die we allemaal (her)kennen, valkuilen waar we allemaal van weten en ook nog steeds instappen.
De casuïstiek, door ons zelf geschreven, laat op een luchtige manier zien hoe we als vrijwilliger (maar net zo goed als medewerker of familie) toch telkens weer in de valkuil stappen om het ‘maar even snel voor de ander te regelen’.

Terug naar het begin